© 2018 DWAA  |  ARCHITECTURE . URBAN PLANNING . ENGINEERING . INTERIOR
PROJECTS STUDIO AWARDS CONTACT PL EN

SELECT PUBLIC EDUCATION INFRASTRUCTURE RESIDENTIAL URBAN INTERIOR
ALL PROJECTS TYPES         KŁADKA PIESZO - ROWEROWA PRZEZ WISŁĘ, WARSZAWA
         AKADEMIA MORSKA, GDYNIA
         KŁADKA I WIEŻA WIDOKOWA, AUGUSTÓW
        WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP, OSLO
         MIKRODOM, CAŁOWANIE
         REWITALIZACJA WYSP ŚRÓDODRZA, SZCZECIN
         ZALEW LUBIANKA, STARACHOWICE
         REWITALIZACJA WYSP ŚRÓDODRZA, SZCZECIN