© 2023 DWAA  |  ARCHITECTURE . URBAN DESIGN . ENGINEERING . INTERIOR
PL EN
PROJEKTY O NAS NEWSY KONTAKT

WYBRANE PUBLICZNE INFRASTRUKTURALNE URBANISTYCZNE WNĘTRZANOWA STACJA WARSZAWA ZACHODNIA

Lokalizacja Warszawa
Data projekt 2017 - 2021, realizacja 2020 <
Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Generalny Architekt DWAA Architekci
Projektant branżowy Torprojekt
Wartość kontraktu w formule "Buduj" na roboty budowlane na podstawie dokumentacji: 2,597 mld zł brutto
Nazwa kontraktu (formuła "Projektuj"): Wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, dla realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu PILiŚ5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”
Zakres prac Koncepcja programowo przestrzenna, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa, Kosztorysy, Przedmiary, STWiORB, Nadzór Autorski, Komercjalizacja - wizualizacje, Projekty wnętrz
Przedmiot opracowania Projekt został opracowany w ramach zamówienia na prace projektowe. Na podstawie prac projektowych został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Przedmiot opracowania: Przejście podziemne wraz z częścią usługową, handlową i dworcową (poziom -1), tunel z kubaturą przystanków tramwajowych (poziom -2), hala dworca (poziom 0), budynek biurowy wielofunkcyjny LCS (poziomy -1, 0, +1, +2), kładka, zadaszenie halowe i sektorowe peronów, zagospodarowanie i wyposażenie dziewięciu peronów, informacja statyczna pasażerska na całej stacji, mała architektura na całej stacji, zagospodarowanie terenu w tym placu dworcowego, dojść i dojazdów
Parametry 27 000 m2 pow. użytkowej przejścia podziemnego wraz z halą dworca i budynku wielofunkcyjnego, 35 500 m2 pow. zadaszenia peronowego, 450 m długości kładki
Opis Nowa Warszawa zachodnia to największa pod względem ruchu pasażerskiego stacja w Polsce. Stacja Warszawa Zachodnia to zespół obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych, które ze sobą współgrają formą i funkcjonalnie. Stanowi wielopoziomowy zintegrowany węzeł komunikacyjny, z w pełni zadaszonym układem peronowym oraz nowoczesnym budynkiem biurowo - technologicznym pełniącym rolę zaplecza obsługującego warszawską linię średnicową.