© 2023 DWAA  |  ARCHITECTURE . URBAN DESIGN . ENGINEERING . INTERIOR
PL EN
PROJEKTY O NAS NEWSY KONTAKT

WYBRANE PUBLICZNE INFRASTRUKTURALNE URBANISTYCZNE WNĘTRZAKŁADKA NA STACJI WARSZAWA ZACHODNIA

Lokalizacja Warszawa
Data projekt 2017-2019, realizacja > 2020
Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Architekt DWAA Architekci
Projektant branżowy Torprojekt
Wartość robót ok 30 mln zł brutto
Nazwa kontraktu (formuła "Projektuj"): Wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją, dla realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu PILiŚ5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”
Zakres prac Koncepcja programowo przestrzenna, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa, Kosztorysy, Przedmiary, STWiORB, Nadzór Autorski, Komercjalizacja - wizualizacje
Parametry 450 m długości

Główną ideą przebudowy Stacji Warszawa Zachodnia jest zintegrowanie wielu środków transportu oraz udostepnienie ich użytkownikom w formie kompleksowego założenia, gdzie spotykają się różne rodzaje komunikacji zbiorowej wraz z funkcjami dworcowymi, biurowymi i komercyjnymi. Kompleksowe zintegrowanie funkcji ma stworzyć węzeł przesiadkowy o znaczeniu międzynarodowym, łączący różne środki transportu, który stanie się wizytówką miasta i „Zachodnią Bramą Warszawy”. Układ funkcjonalno- przestrzenny powinien być przejrzysty, wygodny, bezpieczny, dostępny oraz dostosowany dla każdego użytkownika, zgodny z polityką projektowania uniwersalnego. Projekt ma na celu przekształcenie obiektu w zakresie jego formy i rozwiązań kolorystyczno-materiałowych, aby zwiększyć jego atrakcyjność, poprzez wprowadzenie współczesnych i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych dla zabudowy Stacji Warszawa Zachodnia.

W ramach zadania przebudowy Stacji Warszawa Zachodnia projektowana jest kładka dla pieszych nad układem torowo peronowym. Kładka dla pieszych jako obiekt tymczasowy jest ujęta w przedmiotowym zadaniu jako obiekt niezbędny do funkcjonowania stacji i prowadzenia ruchu pasażerów podczas przebudowy stacji.

Analizując teren Warszawy Zachodniej pod kątem funkcjonalnym i przestrzennym można łatwo zauważyć, że jest on podzielony północ-południe przez tory kolejowe na znacznym odcinku bez możliwości przejścia pod lub nad. Rozwijający się urbanistycznie i socjalnie obszar jest aktualnie skomunikowany przez istniejące przejście podziemne, które jednocześnie pełni rolę dojścia do peronów. Stacja Warszawa Zachodnia jest bardzo ważną stacją na mapie Polski. Jest jednym z największych węzłów komunikacyjnych w Polsce, który łączy wiele środków transportu.

Zarówno plany przebudowy Stacji jak i szybko rozwijająca się infrastruktura mieszkalna i handlowa na tym terenie wymuszają nowe rozwiązania i udogodnienia komunikacyjne. Jednym z nich jest sposób połączenia części północnej i południowej bez konieczności wchodzenia do bezpośredniej przestrzeni stacji kolejowej. Proponuje się, aby tymczasowa w założeniu kładka dla pieszych nad peronami była docelową kładką, co nieznacznie zwiększy jej koszty, a będzie wielkim udogodnieniem na tym terenie.

Kładka ma połączyć teren południowy z północnym, a także schodzić na każdy peron schodami stałymi i windą. Kładka ma być wygodna, bezpieczna i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kładka dla pieszych jest integralną częścią stacji zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i wizualnym.