© 2018 DWAA  |  ARCHITECTURE . URBAN PLANNING . ENGINEERING . INTERIOR
PROJEKTY PRACOWNIA USŁUGI NAGRODY PRACA KONTAKT PL EN


SELECT         PUBLIC         EDUCATION         INFRASTRUCTURE         RESIDENTIAL         URBAN PLANNING         INTERIOR

Park Zakrzówek

lokalizacja  Kraków
data 2016
powierzchnia 62 ha
inwestor Gmina Miejska Kraków, Zarzad Zieleni Miejskiej
autor Marcin Wolszczak, Oliwia Dec